12
Wrz

Pola Chwały 2021

Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich będziemy się starali spełnić wszystkie ograniczenia pandemiczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi rządowymi-
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 
Dlatego przypominamy dziś obowiązujące kluczowe punkty (wg aktualizacji
z 30.08.2021):
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
1/ Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między
pieszymi.
2/ Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe
w całym kraju. Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki
 
 
WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA
 
Muzea i galerie sztuki
Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – 1 os.
na 10m2.
 
Koncerty mogą być organizowane w plenerze pod następującymi warunkami:
• udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75proc. liczby
miejsc,
• zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w
przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz udziału w wydarzeniu
nie więcej niż 250 osób. Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby
zaszczepione przeciw Covid-19,
• zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz
zakrywania ust i nosa.
 
 
Spotkania
W imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu albo w
lokalu lub
w wydzielonej strefie gastronomicznej może uczestniczyć maks. 150 osób.
Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik,
odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że
znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc
od powierzchni stolika)
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
 
 
Z uwagi na fakt, że Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych
przeciw COVID-19 , organizatorzy będą wymagać potwierdzenia szczepień-
prosimy o zabranie ze sobą potwierdzeń na nasze spotkanie