Drużyna Wojów Wiślańskich KRAK

Średniowiecze

Drużyna Wojów Wiślańskich KRAK

Średniowiecze

Biography

Przedstawienie obozu rekonstrukcyjnego. Możliwość założenia
wczesnośredniowiecznego sprzętu bojowego. Przedstawienie rzemiosła
skórnika, tatuażysty. Konkurs dla najmłodszych. Przedstawienie – targ
wczesnośredniowieczny- to wszystko w obozie Drużyny Wojów Wiślańskich
KRAK