Podolski Regiment Odprzodowy

XVII w.

Podolski Regiment Odprzodowy

XVII w.
facebook-icon
+48 695757667
podolskiregiment@gmail.com

Biography

Stowarzyszenie Podolski Regiment Odprzodowy Kraków składa się z :
Chorągiew Piesza i Artyleria zwana : Podolski Regiment Odprzodowy Cracovia
Chorągiew Jazdy Dawnej zwana : Małopolska Chorągiew Husarska

Podolski Regiment Odprzodowy (w skrócie PRO) jest pieszą i konną formacją rekonstrukcyjną. W kręgu naszych rekonstrukcyjnych zainteresowań leży głównie rycerstwo, broń i barwa europejska z końca XVI wieku i XVII wiek – od Batorego do Sobieskiego. Również nie jest nam obcy XV wiek i początki broni czarno prochowej.

Działamy od 2007 roku w Krakowie. Od 10 listopada 2010 jesteśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie w Sądzie Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 0000370027. W zbrojowni naszej formacji znaleźć można dwa falkonety (armaty), kilka muszkietów lontowych, pistolety, hakownice, piszczele, bron białą i łuki itd. W garderobie posiadamy stroje XVII w. w zależności od upodobania, mieszczące się w kanonie obrońców Kamieńca Podolskiego oraz stroje, bombardę i broń z XV w. Kilka razy w roku uczestniczymy w imprezach rekonstrukcyjnych. Strzelamy z broni czarno prochowej do tarcz, ćwiczymy szermierkę, doskonalimy i uzupełniamy stroje, posiadamy namioty i pełny sprzęt obozowy …
Fascynują nas Kresy i Podole, historia wojen tego okresu, towarzysze pancerni, husaria i piechota polska, oddziały kozackie, stroje dam dworu, obyczaje, wpływy wschodnie tatarsko-tureckie na stroje polskiej szlachty i rycerstwa. Dodatkowo interesuje nas rycerstwo okresu bitwy pod Grunwaldem. Obecnie wzmacniamy siłę Regimentu przez przyłączenie się husarzy konnych z Małopolskiej Chorągwi Husarskiej, co czyni nas reprezentatywnym wojskiem tamtego chwalebnego okresu Rzeczpospolitej.

źródło: www.podolskiregiment.pl