Zakon Sokoła

Średniowiecze

Zakon Sokoła

Średniowiecze
zakonsokola@gmail.com

Biography

Zakon Sokoła jest stowarzyszeniem przyjaciół, fascynatów średniowiecza, poświęcających swój wolny czas na poznawanie i odtwarzanie dawnych zwyczajów. Okresem historycznym, którego realia staramy się odtwarzać jest okres od śmierci Władysława Łokietka do śmierci Kazimierza Jagiellończyka.

Stowarzyszenie Zakon Sokoła posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowane w KRS pod nr 0000242508. Swoją siedzibę ma w Krakowie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  • organizowanie pokazów, wystaw, koncertów, warsztatów, festiwali, konferencji, szkoleń i innych, tym podobnych przedsięwzięć;
  • doradztwo i pomoc organizacyjną dla innych instytucji lub osób o podobnych celach;
  • działalność promocyjną, wydawniczą oraz dokumentacyjną;
  • współpracę z osobami i instytucjami w dziedzinie nauki, sztuki, literatury i dziedzictwa narodowego;
  • inne działania na rzecz Stowarzyszenia.

źródło: www.zakonsokola.pl