Kramy na Polach Chwały
29
Sie

Stoiska handlowe PCh2016

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat obecności stoisk handlowych w czasie Pól Chwały 2016 r.

Dokument do pobrania

REGULAMIN

dzierżawy miejsc handlowych podczas imprezy „Pola Chwały”

Niepołomice, 23-25 wrzesień 2016 r.

Regulamin obowiązuje podczas imprezy ”Pola Chwały” w Niepołomicach.

1) Wydzierżawiający:
Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości POLA CHWAŁY
32-005 Niepołomic
ul. Siostry Elżbiety Czackiej 4
NIP 683-206-36-00

2) Miejsce handlowe: Park Miejski, Rynek

3) Termin imprezy: 23-25 wrzesień 2016 r.

4) Przyjmowanie ofert handlowych: do 9 września 2016 r. e-mail: marta.walczak@niepolomice.com

5) Wydzierżawiający wyznacza miejsca na traktach handlowych (dł. w metrach bieżących) w zależności od przedmiotu handlu, wielkości miejsca, warunków technicznych montażu stoisk.

6) Przy wyznaczaniu miejsc handlowych obowiązuje kolejność składania ofert pisemnych oraz rodzaj stoiska.

7) W zgłoszeniu należy podać: adres, telefon kontaktowy, metraż stoiska (mb), asortyment handlowy, zapotrzebowanie na prąd (ile KW).

8) Wydzierżawiający poinformuje niezwłocznie Dzierżawców ( telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną) o rozpatrzeniu ofert i wyznaczeniu miejsc handlowych.

9) Koszt dzierżawy miejsca handlowego zróżnicowany jest w zależności od wielkości dzierżawionej powierzchni oraz przedmiotu handlu.

10) Dzierżawca dokonuje wpłaty na konto Stowarzyszenia Pola Chwały:
97 1240 5107 1111 0010 3749 7120

tytułem: Wpłata na cele statutowe najpóźniej do 16 września 2016 r.

11) Brak wpłaty w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przydzielonego stoiska handlowego.

12) Na czas trwania imprezy Dzierżawca zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający dokonania wpłaty na konto Stowarzyszenia Pola Chwały.

13) Dzierżawca jest zobowiązany prowadzić działalność handlową wyłącznie we wskazanym miejscu i terminie przez Wydzierżawiającego oraz do utrzymywania czystości i porządku dzierżawionego miejsca handlowego.

Kontakt z osobą odpowiedzialną:

Marta Walczak-Puchalska

tel. (12) 281-30-11

marta.walczak@niepolomice.com