12
Wrz

Turniej Szermierczy

Serdecznie zapraszamy do rywalizacji szermierczej podczas imprezy Pola
Chwały.

W sobotę o godzinie 12 rozpoczniemy Turniej Szermierczy w czterech
kategoriach wiekowych:
Skrzaty – dzieci do lat 8
Młodziki – dzieci do lat 14
Kadeci – młodzież do lat 19
oraz w rywalizacji szabli bojowej – Seniorzy od lat 18.

Skrzaty, Młodziki i Kadeci będą walczyć szablami piankowymi go-now.
Organizator zapewnia broń i maski dla najmłodszych zawodników (od
Skrzatów do Kadetów).

Seniorzy do rywalizacji winni stanąć w pełnym zabezpieczeniu (maska
szermiercza, kurtka szermiercza lub przeszywka, karwasze, rękawice,
ochrona krocza). Szabla zawodnika winna być w dobrym stanie użytkowym o
wadze nie przekraczającej 1 kg, bez ostrych krawędzi. Będą dopuszczone
ochraniacze historyczne jak i współczesne pod warunkiem, że będą one
spełniać warunek odpowiedniej, należytej, bezpiecznej ochrony).

Przed przystąpieniem do Zawodów uczestnicy zapoznani zostaną z
Regulaminem Zawodów. Do Zawodów zostaną dopuszczone osoby, które
potwierdzą pisemnie zapoznanie się z Regulaminem i zobowiążą się go
przestrzegać.

Turniej organizuje Fundacja Pola Chwały oraz Szkoła Szermierki
Małopolskiej Zgrai Sarmackiej z Krakowa
https://www.facebook.com/Szkoła-Szermierki-Małopolskiej-Zgrai-Sarmackiej-965646890169830/

Zapisy do Turnieju szabli bojowej będą prowadzone w sobotę od godziny 10
w miejscu obozowiska rekonstruktorów odtwarzających wiek XVII. Tam
również będzie można uzyskać wszelkie informację na temat Turnieju oraz
ewentualnych treningów szermierczych, które Małopolska Zgraja Sarmacka
prowadzi w Krakowie https://www.facebook.com/ZgrajaSarmacka/

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tych Zawodach, walczących i
kibiców, dużych i małych, kobiety i mężczyzn.
Dla zawodników czekają dyplomy, medale i atrakcyjne nagrody.