14
Sie

Zmiany organizacyjne

Pragniemy poinformować, że podmiot odpowiedzialny za organizację imprezy „Pola Chwały” zmienia swoją formę organizacyjną. Dotychczas działające Stowarzyszenie „Pola Chwały” znajduje się w trakcie likwidacji, natomiast jego funkcje przejmuje Fundacja „Pola Chwały”.

Powyższe zmiany nie zmieniają zasadniczo niczego w kwestiach organizacji tegorocznej imprezy, prosimy jednak o aktualizację danych w przypadku przygotowywania umów, faktur itd. Jak co roku z prawdziwą przyjemnością będziemy służyć pomocą wszystkim uczestnikom i gościom naszej imprezy.

Wszelkie korespondencja na temat zmian organizacyjnych powinna być kierowana do likwidatora stowarzyszenia p. Roberta Kowalskiego pod adresem: kontakt@polachwaly.pl